Tin Sinh Hoạt


Thông báo những tin tức sinh hoạt của hội đến các hội viên và thân hữu:
 • Picnic
 • Thuyết trình
 • Đi chụp hình
 • Lễ trao bằng
 • v.v.Thông Cáo Sinh Hoạt

 • Fourth of July Fireworks Field Trip
  Posted Jun 22, 2016, 9:06 PM by Van Ho
 • DC Walk Contest 2016
  Posted Jun 9, 2016, 7:59 PM by Van Ho
 •     
  Posted Jan 31, 2011, 9:17 PM by nampng NA
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Fourth of July Fireworks Field Trip

posted Jun 22, 2016, 9:05 PM by Van Ho   [ updated Jun 22, 2016, 9:06 PM ]


DC Walk Contest 2016

posted Jun 9, 2016, 7:59 PM by Van Ho


posted Jan 31, 2011, 8:26 PM by nampng NA   [ updated Jan 31, 2011, 9:17 PM ]

    


1-3 of 3