Tin Sinh Hoạt


Thông báo những tin tức sinh hoạt của hội đến các hội viên và thân hữu:
 • Picnic
 • Thuyết trình
 • Đi chụp hình
 • Lễ trao bằng
 • v.v.Thông Cáo Sinh Hoạt

 • Thư Mời - Lễ Mãn Khóa VNPS 2016
  Posted Oct 11, 2016, 4:59 AM by Van Le Ho
 • VNPS Contest 2016
  Posted Oct 20, 2016, 4:50 AM by Van Le Ho
 • DC Walk Contest 2016 https://plus.google.com/109368727842725979272/posts/gGfnAXRiFpW
  Posted Oct 18, 2016, 12:38 PM by Van Le Ho
 •     
  Posted Jan 31, 2011, 9:17 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

Thư Mời - Lễ Mãn Khóa VNPS 2016

posted Oct 11, 2016, 4:59 AM by Van Le Ho


VNPS Contest 2016

posted Aug 30, 2016, 2:16 PM by Van Le Ho   [ updated Oct 20, 2016, 4:50 AM ]

VNPS Contest 2016 - Monochrome Section
VNPS Contest 2016 - Color Section


DC Walk Contest 2016

posted Jun 9, 2016, 7:59 PM by Van Le Ho   [ updated Oct 18, 2016, 12:38 PM ]

https://plus.google.com/109368727842725979272/posts/gGfnAXRiFpW

posted Jan 31, 2011, 8:26 PM by Unknown user   [ updated Jan 31, 2011, 9:17 PM ]

    


1-4 of 4