Tin Sinh Hoạt


Thông báo những tin tức sinh hoạt của hội đến các hội viên và thân hữu:
 • Picnic
 • Thuyết trình
 • Đi chụp hình
 • Lễ trao bằng
 • v.v.

VNPS Hành Khúc

The gadget spec URL could not be found


Thông Cáo Sinh Hoạt

 • Lễ Mãn Khóa VNPS 2015
  Posted Nov 6, 2015, 4:55 AM by Van Ho
 • VNPS 2015 Contest - Thể Lệ Thi Ảnh
  Posted Aug 12, 2015, 10:39 PM by Van Ho
 • Đặc San Mãn Khoá - Niên Khoá 2015 Để chuẩn bị bài vở cho Đặc San Mãn Khoá - Niên Khoá 2015, Ban Biên Tập ước mong nhận được bài vở, và hình ảnh của quý anh chị GV ...
  Posted Aug 26, 2015, 10:35 PM by Van Ho
 • Airshow- Andrew AFB, Dragon Boat Racing May 19-20, 2012   
  Posted May 21, 2012, 8:55 PM by nampng NA
 • Hot Air Balloon Festival in MD May 11, 2012
  Posted May 14, 2012, 9:17 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 5 of 33. View more »

Lễ Mãn Khóa VNPS 2015

posted Oct 2, 2015, 5:54 AM by Van Ho   [ updated Nov 6, 2015, 4:55 AM ]VNPS 2015 Contest - Thể Lệ Thi Ảnh

posted Aug 22, 2014, 5:48 AM by Van Ho   [ updated Aug 12, 2015, 10:39 PM ]
Đặc San Mãn Khoá - Niên Khoá 2015

posted Aug 18, 2014, 10:26 PM by Van Ho   [ updated Aug 26, 2015, 10:35 PM ]


Để chuẩn bị bài vở cho Đặc San Mãn Khoá - Niên Khoá 2015, Ban Biên Tập ước mong nhận được bài vở, và hình ảnh của quý anh chị GV, Hội Viên, Học Viên các lớp

Bài Vở

 • Bài viết, thơ, hoặc kỹ thuật có liên quan đến nhiếp ảnh, các câu chuyện vui buồn, kỷ niệm khó quên trong thời gian học nhiếp ảnh.

 • Bài viết bằng Việt Ngữ font unicode khổ giấy 8 1/2 x 11 - Microsoft Word.  Xin kèm theo hình ảnh để phù họa với bài viết của mình

 • Các bài viết về kỹ thuật, giới thiệu máy ảnh, các đặc điểm, so sánh máy mới/cũ ... có thể viết bằng Anh ngữ.

 • Hạn chót gởi bài ngày 30 tháng 9, 2015

 • Bài vở xin gởi về

  • Học Viên Level 1, 2, 3 - gửi về TL

  • Hội Viên xin gửi về van.ho@vnps.net

Hình Ảnh

 • Mời quý anh chị Hội Viên, Học Viên Level 1, 2 NK 2015 chọn và gởi 3 tấm ảnh ưng ý nhất với đề tài (title) (Tên + Họ + title Thí Dụ PhátNguyễnHoaSen.jpg)

 • Học Viên Level 3 xin gửi project ra trường
 • Image size 1024 x 768 (File size > 1M)

 • Hạn chót gởi ảnh là 30 tháng 9, 2015

 • Hình ảnh xin gởi về

  • Học Viên Level 1, 2, 3 gửi về TL

  • Hội Viên xin gửi về van.ho@vnps.net


Mọi thắc mắc, liên lạc, xin email cho Vân Hồ (van.ho@vnps.net)

Airshow- Andrew AFB, Dragon Boat Racing May 19-20, 2012

posted May 20, 2012, 8:51 PM by nampng NA   [ updated May 21, 2012, 8:55 PM ]

  Airshow- Andrew AFB May 19, 2012- Photos by Dinh Tran, Dan Lai, Phat Nguyen ...


Dragon Boat Racing - May 20, 2012


Hot Air Balloon Festival in MD May 11, 2012

posted May 13, 2012, 6:35 AM by nampng NA   [ updated May 14, 2012, 9:17 AM ]


Hot Air Balloon Festival MD May 11, 2012. Photos by Dinh Tran & Nga Thomas


Hot Air Balloon Festival - Photos by Khai Nguyen, Mai Tran, Phat Nguyen ...


Space Shuttle Discovery - Washington D.C.

posted Apr 18, 2012, 1:43 PM by nampng NA


Space Shuttle Discovery


Cherry Blossom Parade - Lao & Thai New Year Festivals

posted Apr 15, 2012, 4:52 AM by nampng NA   [ updated Apr 16, 2012, 8:22 PM ]

        


Cherry Blossom Parade


Lao New Year Festival


Thai New Year festival


Field Trips - Spring 2012

posted Apr 10, 2012, 8:29 AM by nampng NA   [ updated Apr 11, 2012, 11:04 AM ]

       


Cherry Blossom 2012 - Washington DC


LongWood Garden - PA 2012


VNPS New Year Celebration Party Jan 14, 2012

posted Jan 15, 2012, 9:26 PM by nampng NA   [ updated Jan 17, 2012, 10:43 PM ]

     
 
       
                 
 

VNPS New Year Celebration Party Jan 14, 2012


HNTN 2012 VNPS- Jan 14, 2012


1st VNPS Intl Digital Salon 2011 - Judging Days Sat-Sun Oct 1-2, 2011

posted Oct 1, 2011, 7:30 PM by nampng NA   [ updated Oct 3, 2011, 6:09 AM ]

        
      


The two Jugding Days of 1st VNPS Intl Digital Salon 2011


   

   

      Enjoy the slideshow depicting activities at the 2-Day Judging          
    of 1st Vietnamese International Digital Salon 2011 on          
    Sat-Sun Oct 1-2, 2011 in McLean, Virginia.
    
    
 

1-10 of 33