Class Schedules - Sat & Sun Mar 31 & April 1, 2012

posted Mar 27, 2012, 7:01 AM by nampng NA   [ updated Mar 30, 2012, 2:07 PM ]
                   Sat Mar 31, 2012

Tuỳ nghi đi chụp ảnh lễ hội thả diều tại Wadignton Monument, D.C

10:30  sáng tới 4:30 chiều

Blossom Kite Festival at the National Mall (Washington Monument) in D.C.

Click the link below for more details:

http://www.nationalcherryblossomfestival.org/2011/07/15/blossom-kite-festival/

10:30 a.m. - 4:30 p.m.

(Optional)

***************************************

Học tại lớp Chủ Nhật 4/1

Class room lectures at school

Lp 1 12;15 p.m. - 15:45

Instructor: Luân Ngô, Thomas Phạm, Bài Trần, Đán Lại, Long Vương,  và Phát Nguyễn


-Ðề Tài Chụp Phong Cảnh và Phóng Sự
-Hướng dẫn chụp diễn hành hoa đào và 
Tết Lào (Học viên có thể tuỳ nghi chọn nơi đì chụp ảnh vào ngày 4/14. Sẽ có hứơng dẫn)

- Shooting techniques for landscape and festival activies
- Provide instructions on shooting Blossom Parade and/or Tết Lao (Directions will be followed for the related activities) 
Bring your camera

Lớp 2 12;15 p.m. - 15:45

Instructor: Đỗ Lịnh Dzũng & Thuần Trần

-Histogram + Camera raw
Bring your laptop


Lớp 3 12;15 p.m. - 15:45
Instructor: Đài Phạm 
   
- Zone System và ảnh B&W
-Tham khảđề tài và thiết kế cho project ngn hn
(Provide advice on project topic and short term project) 
Bring your laptop

Comments