Nhắn Tin

Nhắn Tin

 • Phân Ưu PHÂN ƯU                        Nhận được tin Thân Hữu, Ân Nhân và cũng là Thân Phụ của cựu học viên Nguyễn An Hồng Thục của VNPS   Cụ Ông Quốc Thạch Nguyễn Minh ...
  Posted Jul 31, 2014, 5:05 AM by Van Ho
 • Phân Ưu PHÂN ƯUNhận được tin Thân Phụ của Thầy Hội Trưởng Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn  Cụ Đỗ Lịnh Thông Pháp Danh Tuệ QuangĐã thất ...
  Posted Mar 6, 2014, 12:11 PM by Van Ho
 • Phân Ưu PHÂN ƯU                                                                                Nhận được tin Học Viên VNPS là    Anh Dương Văn Hải Pháp Danh Thiện Phước   Đã mãn phần ngày 27 tháng 12 năm 2013 ...
  Posted Jan 1, 2014, 11:02 AM by Dai Pham
 • Phân Ưu Nhận được tin Thân Mẫu của chị Mai Trần, nhạc mẫu của anh Lập Trần,  Hội Viên VNPS là     Cụ Bà Pháp Danh Diệu Hương   Đã mãn phần ...
  Posted Dec 5, 2013, 6:22 AM by Ly Vuong
 • Phân Ưu Nhận được tin Thân Mẫu của chị Kiều Hạnh Vũ, Giảng Viên VNPS là     Cụ Kiều Thị Mộng Lân Pháp Danh Diệu Kỳ   Đã mãn phần ngày ...
  Posted Dec 2, 2013, 6:34 AM by Ly Vuong
Showing posts 1 - 5 of 61. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Jul 31, 2014, 5:05 AM by Van HoPHÂN ƯU 

 

 

                  Nhận được tin Thân Hữu, Ân Nhân và cũng là Thân Phụ của cựu học viên Nguyễn An Hồng Thục của VNPS

  

Cụ Ông Quốc Thạch Nguyễn Minh Diễm
Pháp Danh Nguyên Thái

Cựu Giáo Sư Văn Hoá Vụ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Cựu Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do
 


Đã mãn phần ngày 23 tháng 7 năm 2014, lúc 3 giờ 11 phút

nhằm ngày 26 tháng 6 năm Giáp Ngọ

tại Virginia, Hoa Kỳ

 

Hưởng thọ 72 tuổi.


                                                 Nhà Quàn:     Fairfax Memorial Funeral Home

   9902 Braddock Road

      Fairfax, Virginia 22032


Thăm viếng:      Thứ Bẩy 08/02/14 - 9AM-11AM

                                                      
Lễ Di Quan và Hỏa Táng cùng ngày vào lúc 11:30AM

Thành thật chia buồn cùng tang quyến. 

Nguyện Cầu Hương Linh Nguyên Thái Nguyễn Minh Diễm được siêu thăng tịnh độ


Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society)

Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn


Phân Ưu

posted Mar 2, 2014, 10:25 AM by Van Ho   [ updated Mar 6, 2014, 12:11 PM ]

PHÂN ƯU

Nhận được tin Thân Phụ của Thầy Hội Trưởng Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

Cụ Đỗ Lịnh Thông
Pháp Danh Tuệ Quang

Đã thất lộc tại Centreville, Virginia 
lúc 06 giờ 20 phút sáng 
ngày Thứ Bảy 1 tháng Ba năm 2014
Hưởng đại thọ 97 tuổi

Linh cữu quàn tại: Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032 - Điện thoại 703 425 9702Chương trình Tang Lễ:

Thứ Bảy, Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014
   9 giờ 30 sáng   - 10 giờ 30 sáng:        Lễ Phát Tang
 10 giờ 30 sáng  -   2 giờ 45 chiều:       Thăm Viếng
  2 giờ 45 chiều -   3 giờ 00 chiều:       Lễ Di Quan
3 giờ 00 chiều:                                   Hỏa Táng


Chủ Nhật,  Ngày 9 Tháng 3 Năm 2014

  11 giờ 00 trưa  -   1 giờ 00 chiều:     Lễ chôn tro cốtNguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm về cõi Phật. 
Thành kính phân ưu cùng Thầy Hội Trưởng Đỗ Lịnh Dzũng và tang gia. 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 
Ban Chấp Hành,
Hội viên và Học viên các lớp nhiếp ảnh niên khóa 2014


Ban Chấp Hành Hội Nhiếp Ảnh sẽ có mặt vào 1 giờ chiều thứ bẩy 3/8/14 để thăm viếng và phân ưu

Mời quý vị Giảng Viên, Hội Viên và Học viên có mặt tại nhà quàn theo địa chỉ trên cùng tham dự
Phân Ưu

posted Dec 27, 2013, 6:46 PM by Dai Pham   [ updated Jan 1, 2014, 11:02 AM ]


PHÂN ƯU 

 

 

                                                                          Nhận được tin

Học Viên VNPS là

  

Anh Dương Văn Hải

Pháp Danh Thiện Phước

 

Đã mãn phần ngày 27 tháng 12 năm 2013, lúc 2:53 AM

nhằm ngày 25 tháng 11 năm Quý Tỵ

tại Virginia, Hoa Kỳ

 

Hưởng thọ 72 tuổi.


                                                 Nhà Quàn:     Fairfax Memorial Funeral Home

   9902 Braddock Road

      Fairfax, Virginia 22032


                                                                          Thăm viếng:      Thứ Bẩy January 4, 2014
                                                                                     2:00pm - 8:00pm

                                                            Lễ Hỏa Táng:   Chúa Nhật January 5, 2014
                                                                                     9:00am - 11:00am


Thành thật chia buồn cùng tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Anh Hải sớm về cõi Phật.


 Ban Chấp hành của Hội Nhiếp Ảnh Vùng Hoa Thịnh Đốn VNPS sẽ đến viếng anh Hải vào Jan 4, 2014 lúc 4:00pm - 5:00pm.

Nếu có thể được xin anh chị em sắp xếp thời gian đi cùng với Hội VNPS đến thăm Anh Hải lần cuối.


Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society)

Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh ĐốnPhân Ưu

posted Dec 5, 2013, 6:21 AM by Ly Vuong   [ updated Dec 5, 2013, 6:22 AM ]


Nhận được tin

Thân Mẫu của chị Mai Trần,

nhạc mẫu của anh Lập Trần,

 Hội Viên VNPS là

 

 

Cụ Bà

Pháp Danh Diệu Hương

 

Đã mãn phần ngày 2 tháng 12 năm 2013,

tại Saigon, Việt Nam

 

Hưởng thọ 78 tuổi. 

 

Thành thật chia buồn cùng anh chị Mai Trần, Lập Trần và tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

 

 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society) 

 

 

Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

Phân Ưu

posted Dec 2, 2013, 6:32 AM by Ly Vuong   [ updated Dec 2, 2013, 6:34 AM ]

Nhận được tin

Thân Mẫu của chị Kiều Hạnh Vũ, Giảng Viên VNPS là

 

 

Cụ Kiều Thị Mộng Lân

Pháp Danh Diệu Kỳ

 

Đã mãn phần ngày 30 tháng 11 năm 2013, lúc 8:45 PM

nhằm ngày 28 tháng 10 năm Quý Tỵ

tại Việt Nam

 

Hưởng thọ 80 tuổi. 

 

Thành thật chia buồn cùng chị Kiều Hạnh và tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

 

 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society) 

 

 

Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

Phân Ưu cùng Chị Thanh Hà học viên lớp 3 niên khóa 2013

posted Oct 27, 2013, 8:09 PM by Unknown user   [ updated Oct 27, 2013, 8:10 PM ]

PHÂN ƯU                                                                                                            Nhận được tin
Thân Phụ của chị Thanh Hà Nguyễn, học viên Lớp 3 là


Cụ Trần Đăng Thảo
Tên Thánh Gioan

Được Chúa gọi về nước Chúa
Hưởng thọ 84 tuổi. 

Thành thật chia buồn cùng chị Thanh Hà và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Cụ Gioan Trần Đăng Thảo sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 
(Vietnamese Photographic Society) 
Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

 

Phân Ưu -- Thân Mẫu của Phu Quân Chị Hồng Nguyễn (báo Trẻ) đã mãn phần

posted Sep 26, 2013, 5:59 PM by Unknown user

PHÂN ƯU 
 
Nhận được tin trễ
Thân Mẫu của Phu Quân chị Hồng Nguyễn-Renlund (báo Trẻ) là
 
 
Cụ Bà Ulla Gustavson-Renlund
 
 
 
Đã mãn phần vào lúc 19:05 tối, Swedish Time (13:05 Trưa US EDT)
ngày Thứ Tư 18 tháng 9 năm 2013
tại Sörgården, Malå, Sweden.

 
Hưởng Đại Thọ 84 tuổi. 
 
Lễ An Táng sẽ được cử hành tại 
 Nhà Thờ Malå, Thành Phố Malå, Thụy-Điển,
    vào ngày Thứ Sáu 27 tháng 9 năm 2013, 
   lúc 13:00 Giờ Trưa, Swedish Time (7:00 Giờ Sáng US EDT)

Thành thật chia buồn cùng Chị Hồng Nguyễn-Renlund và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Ulla Gustavson-Renlund sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 
(Vietnamese Photographic Society) 
Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

Phân Ưu -- Thân Phụ của Vincent Vũ mãn phần

posted Sep 24, 2013, 8:54 AM by Unknown user

PHÂN ƯU Nhận được tin trễ
Thân Phụ của anh Vincent Vũ, học viên Lớp 3 là


Cụ Vũ Văn Kế
 
Tên Thánh Lorenso

Được Chúa gọi về tại Bệnh Viện Arlington, Virginia 
vào ngày Thứ Năm 12 tháng 9 năm 2013
An táng tại Pensylvania ngày Thứ Bảy 21 tháng năm 2013

Hưởng thọ 87 tuổi. 

Thành thật chia buồn cùng anh Vincent Vũ và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Cụ Lorenso sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 
(Vietnamese Photographic Society) 
Giảng viên, Hội viên và học viên các lớp của 
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

 

Phân ưu bà nội của cô Lisa Lê, người mẫu VNPS, mãn phần

posted Jun 21, 2013, 4:33 PM by nampng NA   [ updated Jun 21, 2013, 4:34 PM ]

                                                        

 

PHÂN ƯU Vô cùng thương tiếc được tin 
Bà Nội của Cô Lisa Lê, ngườu mẫu VNPS, là 

Cụ Bà LÊ CHÍ MÃNG 
Nhũ danh NGUYỄN THỊ XANG 
Pháp danh TRỪNG TRÍ 

Đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày mồng 8 tháng 5 
năm Qúy Tỵ, tại Norcross, Georgia, Hoa Kỳ 
Hưởng thọ 101 tuổi. 

Linh cữu được quàn tại CROWELL BROTHERS PEACHTREE CHAPEL 
5051 Peachtree Industrial Blvd., Norcross, GA 30092. Tel. (770) 448-5757. 

Lễ nhập quan và thành phục được cử hành lúc 6 giờ chiều Thứ Ba, 18/6/2013. 
Lễ di quan bắt đầu lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật, 23/6/2013, hạ huyệt lúc 12 giờ trưa. 
Thăm viếng từ Thứ Tư đến Thứ Bảy, 2:00 PM – 9:00 PM. 


Thành thật chia buồn cùng cháu Lisa Lê và tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 
(Vietnamese Photographic Society) 
Ging viên, Hội viên và học viên các lớp của 
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

 

 

Phân Ưu Thân mẫu chị Liên Bùi mãn phần

posted May 4, 2013, 12:48 PM by nampng NA   [ updated May 7, 2013, 12:12 PM ]


 

Vừa được tin buồn thân mẫu chị Liên Bùi  là
 
Cụ Bà quả phụ Nguyễn Văn Tám, nhũ danh Tống Thị Năm,

vừa từ trần tại Falls Church, Virginia lúc 9 giờ 30 sáng,ngày 02 tháng 5, năm 2013,
nhằm ngày23 tháng Ba, năm Quý Tỵ hưởng thọ 96 tuổi.
 
Lễ viếng: từ 1 giờ đến 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật May 05, 2013
Lễ động tang: từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Hai, May 06, 2013.
 
Tại: Dignity National Memorial Park
7482 Lee Highway
Falls Church, VA 22042
703-560-4400

 Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi tiên cảnh.
Thành thật chia buồn cùng Chị Liên Bùi và tang gia.

Đại diện Hội sẽ đến thăm viếng và phân ưu vào khoảng 2-2:30 chiều CN 5/5. 
Quý anh chị VNPS tuỳ nghi tham dư. 
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn
(Vietnamese Photographic Society)

Hội viên Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, và
Học viên các lớp Niên Khóa 2012.
 
 (Cám ơn anh HVD đã cho biết)   

1-10 of 61