Nhắn Tin

Nhắn Tin

  • Phân Ưu       Nhận được tin buồn Hiền Mẫu của chị Nguyễn Thị Mỹ Phương Hội Viên VNPS      Bác Lê Thị Cúc      Pháp Danh Diệu Hồng                                             đã ra đi vĩnh viễn vào ngày ...
    Posted Dec 22, 2014, 2:41 PM by Van Ho
  • =
    Posted Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Dec 22, 2014, 2:29 PM by Van Ho   [ updated Dec 22, 2014, 2:41 PM ]

      Nhận được tin buồn Hiền Mẫu của chị Nguyễn Thị Mỹ Phương Hội Viên VNPS

      Bác Lê Thị Cúc
      Pháp Danh Diệu Hồng

                                             đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại Burtonsville, MD
                                                                                   Hưởng thọ 71 tuổi 

         Ngày, Giờ Thăm Viếng:

      Tuesday      12/23/14   11 AM - 4 PM
Wednesday 12/24/14     9 AM - 12 PM

 Chambers Funeral Home and Crematorium, P.A - Riverdale
           5801 Cleveland Ave
           Riverdale, MD 20737

            301-699-5500
www.chambersfuneralhomes.com

Thành thật chia buồn cùng chị Mỹ Phương và tang quyến 


Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society)


Giảng viên, Hội viên và Học Viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

posted Mar 19, 2011, 6:14 PM by Tri Nguyen   [ updated Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA ]


=

1-2 of 2