Nhắn Tin

Nhắn Tin

  • Phân Ưu                      Nhận được tin buồn Bào Đệ của Anh Lê Quý Bình và Chị Lê Bích Lộc  (Học Viên Lớp 1 NK 2014)                                                           Anh Lê Đắc Thắng                                                     Pháp Danh Thiện Quang ...
    Posted Feb 27, 2015, 11:58 AM by Van Ho
  • =
    Posted Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Feb 2, 2015, 2:16 AM by Van Ho   [ updated Feb 27, 2015, 11:58 AM ]           
         Nhận được tin buồn Bào Đệ của Anh Lê Quý Bình và Chị Lê Bích Lộc  (Học Viên Lớp 1 NK 2014)

                                                           Anh Lê Đắc Thắng
                                                     Pháp Danh Thiện Quang

           
                                             Đã tạ thế Trưa Ngày 24 Tháng 2 Năm 2015 tại Tư Gia
  
                                          Hưởng dương 57 tuổi


                                                   Thành thật chia buồn cùng Anh Bình, Chị Lộc và Tang Quyến
                                                   Nguyện Cầu Hương Linh của Anh Lê Đắc Thắng sớm về cõi Niết Bàn

                                                                          Theo ước nguyện của gia đình trong nỗi mất mát lớn lao này, tang gia không nhận phúng điếu cũng như viếng thăm.

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (Vietnamese Photographic Society)


Giảng viên, Hội viên và Học Viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

posted Mar 19, 2011, 6:14 PM by Tri Nguyen   [ updated Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA ]


=

1-2 of 2