Nhắn Tin

Nhắn Tin

  • Phân Ưu Vô cùng xúc động được tin thân mẫu của của chị Theresa Nguyễn, Phó Lớp 3 NK 2015 là:Cụ Bà Hoàng Thị Bạch MaiPháp danh: Nguyên LanĐã ...
    Posted Mar 24, 2015, 9:56 PM by Van Ho
  • =
    Posted Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Mar 3, 2015, 7:37 PM by Van Ho   [ updated Mar 24, 2015, 9:56 PM ]
Vô cùng xúc động được tin thân mẫu của của chị Theresa Nguyễn, Phó Lớp 3 NK 2015 là:

Cụ Bà Hoàng Thị Bạch Mai
Pháp danh: Nguyên Lan


Đã tạ thế vào ngày 15 tháng 3 năm 2015
Hưởng thọ 78 tuổi


Tang lễ sẽ được cử hành ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại

Oakhill Funeral Home & Memorial Park

300 Curtney Ave, San Jose, CA 95125Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thành thật chia buồn cùng chị Theresa Nguyễn và tang quyến.  Nguyện cầu vong linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Ban Chấp Hành, Ban Giảng Huấn cùng toàn thể Hướng Dẫn Viên, Hội Viên và Học Viên các lớp niên khoá 2015

posted Mar 19, 2011, 6:14 PM by Tri Nguyen   [ updated Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA ]


=

1-2 of 2