Nhắn Tin

Nhắn Tin

  • Phân Ưu Nhận được tin buồn Thân Mẫu của anh Trần Minh Tuấn (Hội Viên, Hướng Dẫn Viên và GK cho L3 NK 2015) làCụ Bà Anna Nguyễn Thị XuânĐã ...
    Posted Nov 8, 2015, 6:06 AM by Van Ho
  • =
    Posted Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Mar 3, 2015, 7:37 PM by Van Ho   [ updated Nov 8, 2015, 6:06 AM ]




Nhận được tin buồn Thân Mẫu của anh Trần Minh Tuấn (Hội Viên, Hướng Dẫn Viên và GK cho L3 NK 2015) là


Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Xuân

Đã Từ Trần ngày 02 tháng 11 năm 2015 tại Canada

Hưởng thọ 89 tuổi



Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thành thật chia buồn cùng anh Tuấn, chị Linh Sương và tang quyến. 
Nguyện cầu
cho Linh Hồn Anna sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ban Chấp Hành, Ban Giảng Huấn cùng toàn thể Hướng Dẫn Viên, Hội Viên và Học Viên các lớp niên khoá 2015

posted Mar 19, 2011, 6:14 PM by Tri Nguyen   [ updated Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA ]


=

1-2 of 2