Nhắn Tin

Nhắn Tin

  • Phân Ưu PHÂN ƯUNhận được tin buồn phu quân của chị Lâm Kim Liên Học Viên Lớp 1 NK 2014Anh NGUYỄN MINH HOÀNGKhóa 5 Chánh Trị Kinh Doanh, Viện ...
    Posted Nov 21, 2014, 10:02 PM by Van Ho
  • =
    Posted Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Khi các hội viên có những mẩu tin, câu chuyện muốn chia sẻ đến các hội viên khác, xin dùng mục nhắn tin này.

Phân Ưu

posted Nov 21, 2014, 10:02 PM by Van Ho


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn phu quân của chị Lâm Kim Liên Học Viên Lớp 1 NK 2014

Anh NGUYỄN MINH HOÀNG

Khóa 5 Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Dalat

đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 12 giờ trưa, thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại Gaithersburg, MD
Hưởng thọ 65 tuổi 

Ngày, Giờ Thăm Viếng:
Sunday November 23, 2014 at:
2:00-4:00 pm
6:00-8:00 pm

De Vol Funeral Home
10 E Deer Park Drive
Gaithersburg MD 20877
301-948-6800

Gia Đình Xin Miễn Phúng Điếu

Thành thật chia buồn cùng tang quyến Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Vietnamese Photographic Society)


Giảng viên, Hội viên và Học Viên các lớp của 

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn


posted Mar 19, 2011, 6:14 PM by Tri Nguyen   [ updated Apr 12, 2011, 5:40 AM by nampng NA ]


=

1-2 of 2