Sinh Hoạt‎ > ‎

Giải thưởng PSA - Mid Atlantic Chapter Awards

posted Nov 13, 2009, 6:52 AM by Ly Vuong   [ updated Dec 7, 2009, 11:10 PM by Unknown user ]
BCH - VNPS xin thành thật chúc mừng các anh chị em đã đoạt được nhiều giải thưởng trong kỳ thi của PSA -  Mid Atlantic Chapter ngày 7 tháng 11, 2009.
Các anh chị đã đem vinh dự lớn lao về cho Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.  Thành quả mang về đã làm sửng sốt cả Hội:
 
          • Best of Show           : VNPS đoạt    4 trên   7 giải
  • Best of Category     : VNPS đoạt  13 trên 18 giải
  • Second Place           : VNPS đoạt   2 trên    7 giải
  • Third Place             : VNPS đoạt    6 trên    7 giải          
  • Honorable Mention: VNPS đoạt  31 trên  53 giải
  • Tổng cộng: VNPS đoạt  56 trên 92 giải (61%)

 Award Winning Photos