Sinh Hoạt‎ > ‎

SBTN Phỏng Vấn VNPS

posted Jan 7, 2010, 1:13 PM by Ly Vuong   [ updated Jan 21, 2010, 11:30 AM by nampng NA ]
Tuần lễ vừa qua, đài truyền hình SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn đã trực tiếp truyền hình chương trình phỏng vấn anh Đỗ Lệnh Dũng, hội trưởng hội VNPS.

Phỏng Vấn Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng HTĐ Phần 1

Phỏng Vấn Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng HTĐ Phần 2