Sinh Hoạt‎ > ‎

Lễ Mãn Khoá 2009 - VNPS Graduation Ceremony Year 2009

posted Oct 30, 2009, 10:40 AM by Ly Vuong   [ updated Dec 7, 2009, 11:08 PM by Unknown user ]
Lễ Mãn Khoá năm 2009 đã được tổ chức tại Herndon Senior Center, VA 10-18-2009  
 
Hình ảnh
 
 

VNPS Graduation Ceremony Year 2009

Phim Phóng Sự

Phóng sự đài SBTN-DC


Comments