Sinh Hoạt‎ > ‎

Hội viên VNPS có ảnh được chấp nhân tại kỳ thi ảnh PSA

posted Aug 12, 2010, 9:26 PM by nampng NA   [ updated Aug 12, 2010, 9:46 PM ]
Chúc mừng Chị Kiều Hạnh và chị Hoàng Trúc Ly đã có ảnh dược chấp nhận tại kỳ thi ảnh  PSA's 2010 CPID Creative Individual Competition 2 vao thang 7 vua qua.
Ảnh của chị Hoàng Trúc LyFalling


Ảnh của chị Kiều Hạnh

 

Moon Light

Freedom at last 
Comments