Sinh Hoạt‎ > ‎

Cherry Blossom Festival Field Trip 2014 - Sat 04/12/14

posted Apr 16, 2014, 11:11 PM by Van Le Ho

Hình ảnh sinh hoạt của anh Trương Lý (Trưởng Ban Sáng Tác của VNPS)

https://plus.google.com/u/0/photos/105686951849399687026/albums/6002714092061983441

Video sinh hoạt của anh Richard Mai (Level 2)

http://youtu.be/ow0OF9qEJ5U

(dạng 720p hd hoặc 1080p hd)

Video Sinh Hoạt của anh Bình Lê và chị Lộc Lê (Level 1)

https://www.youtube.com/watch?v=vqtQj478JRsis

(dạng HD 720 dpi)
Comments