Sinh Hoạt


Đây là chỗ đăng bài viết tường trình sinh hoạt của hội vừa qua. Mỗi bản tường trình nên kèm theo phim, ảnh hoặc các trang phụ


Ca'c Sinh Hoạt Mới Đăng

Showing posts 1 - 15 of 85. View more »

Hình Ảnh Sinh Hoạt VNPS

posted May 25, 2016, 5:53 AM by Van Le Ho   [ updated Jan 23, 2017, 7:25 AM ]Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh

posted May 18, 2015, 10:33 PM by Van Le Ho   [ updated Apr 17, 2017, 2:53 PM ]

Hình Ảnh Triển Lãm của NAG Nguyễn Ngọc Hạnh do quý A/C/E Bắc Cali tổ chức         

   

Phóng sự của Hội Viên Lại Đình Đán - Triển Lãm "Uống Nước Nhớ Nguồn" - 05/17/15 - Trung Tâm Willston

Hội Ngộ Tân Niên 2015 - Waterford at Fair Oaks - Sun 02/15/15

posted Feb 24, 2015, 4:49 AM by Van Le Ho   [ updated Mar 26, 2015, 9:35 PM ]


Hình ảnh phóng sự do anh Tuấn Huỳnh và anh Thanh Nguyễn thực hiện

Lễ Mãn Khóa VNPS 2014 - 10/25/14 - NRECA Conference Center Arlington, VA

posted Nov 6, 2014, 6:27 PM by Van Le Ho   [ updated Nov 6, 2014, 7:30 PM ]
Click on the images to see the full album


Photo by Ly Truong

Photo by Tuan HuynhPhoto by Jay Thi

Cherry Blossom Festival Field Trip 2014 - Sat 04/12/14

posted Apr 16, 2014, 11:11 PM by Van Le Ho


Hình ảnh sinh hoạt của anh Trương Lý (Trưởng Ban Sáng Tác của VNPS)

https://plus.google.com/u/0/photos/105686951849399687026/albums/6002714092061983441

Video sinh hoạt của anh Richard Mai (Level 2)

http://youtu.be/ow0OF9qEJ5U

(dạng 720p hd hoặc 1080p hd)

Video Sinh Hoạt của anh Bình Lê và chị Lộc Lê (Level 1)

https://www.youtube.com/watch?v=vqtQj478JRsis

(dạng HD 720 dpi)

HoliDC Field Trip - Sat 04/05/14 - Photos by Thầy Định Trần

posted Apr 9, 2014, 7:40 PM by Van Le Ho


HoliDC Field Trip - Sat 04/05/14 - Video by Bình Lê

posted Apr 9, 2014, 7:36 PM by Van Le Ho   [ updated Apr 9, 2014, 7:47 PM ]

Hình Ảnh Lễ Khai Giảng 2/23/14

posted Mar 2, 2014, 11:25 AM by Van Le Ho   [ updated Mar 6, 2014, 12:02 PM ]

1-10 of 85

Comments