Nhập Địa Chỉ Email từ Yahoo Mail qua VNPS Mail

posted Sep 3, 2010, 7:33 AM by Ly Vuong   [ updated Feb 20, 2011, 9:37 AM ]
Khi các anh chị có địa chỉ thư ở domain VNPS.net, nhiều khi anh chị cần nhập các địa chỉ thư của các thân hữu từ hộp thư Yahoo Mail. Đây là một trong vài cách khác nhau để đem những địa chỉ ấy qua:

 1. Làm bản sao địa chỉ thư thân hữu ở Yahoo Mail
  • Logon vào hộp thư của mình ở Yahoo Mail
  • Bấm vào link Options ở phía trên góc phải

  • Chọn option Adress Book ở trong hộp Option bên trái

  • Chọn Management tab ở phía trên, bấm vào link import/export

  • Ở phần dưới chọn Yahoo! CSV, bấm nút Export Now

  • Điền và chọn nơi để giữ hồ sơ địa chỉ thư thân hữu trên Desktop


 2. Đem hồ sơ địa chỉ thân hữu vào VNPS Mail
  • Logon vào hộp thư ở domain VNPS.net ( http://mail.vnps.net )
  • Bấm vào link Contacts ở hộp menu bên trái

  • Phía trên bên phải, bấm vào link Import

  • Chọn hồ sơ địa chỉ thân hữu trên Desktop


 3. Xong
  • Khi xong, anh chị sẽ thấy khung thông báo tương tư như sau:

Comments