Lập một danh sách

posted Nov 3, 2010, 11:19 AM by Ly Vuong
Cách lập một danh sách bắt đầu bằng nút Create page
  1. Bấm nút Create page ở phía trên góc phải

  2. Chọn loại "List" template:


  3. Điền tên và chỗ của trang List này, rồi bấm nút Create page:


  4. Chọn kiểu "Custom list"


  5. Điền tên và chọn kiểu cho mỗi cột trong danh sách. Khi xong bấm nút Save

Comments