Photo Galleries‎ > ‎Shared Gallery‎ > ‎

Mormon Temple Christmas 2010 by VNPS Members

posted Dec 31, 2010, 2:29 PM by nampng NA   [ updated Jan 11, 2011, 7:29 PM ]

Mormon Temple Christmas 2010
Mời quý bạn xem những tấm ảnh chụp tại Mormon Temple ở Kensington, MD, vào đêm 30 tháng 12 năm 2010. 
Lúc chúng tôi tới trời sắp tốị Chụp vài tấm ảnh trước khi trời tối, khi trời tối và sau đó là chụp vài tấm ảnh mà thầy Định đã dậy ở lớp 2 (dựt zoom), đặc biệt là dùng tốc độ chậm 2, 4 hoặc 6 giây. Cám ơn thầy Định.
Bạn không thấy một tấm nào có reflection của nhà thờ vì thời tiết lạnh và trên cái hồ nhỏ, gần chỗ chúng ta đứng chụp ảnh, cái hồ nhỏ đã được che bằng một lớp linen.
Đèn tại Mormon Temple sẽ tắt sau ngaỳ 1 tháng 1 năm 2011.
Người chụp ảnh ở Mormon Temple là các anh chị Phát Nguyễn, Hương Hoả, Tù Châu Lan và Đặng Nữ.

Những tấm chụp ở WDC là do chị Đặng Nữ chụp.
Comments