Photo Galleries‎ > ‎Shared Gallery‎ > ‎

Lincoln Memorial

posted Dec 7, 2010, 7:26 AM by Ly Vuong
Cuối tuần rồi tôi và một số bạn trong VNPS đi vào D.C chụp hình đêm.  Xin chia xẻ với quý bạn một vài tấm chụp tại Lincoln Memorial.  Hope you like them.


Thân mến,
TQS

VNPS Photo Album For Flickr


Comments