Cuộc thi nhiếp ảnh lần thứ 29 “Northern Counties International Salon of Photography” năm 2008

posted Mar 30, 2009, 8:43 PM by Ly Vuong
Xin mời các anh chị em hội viên và học viên gửi ảnh đã chụp đi tham dự cuộc thi này theo lời mời của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Anh Quốc NCPF (Northern Counties Photographic Federation)

Thời hạn chót nộp ảnh dự thi là ngày 27 tháng 9 năm 2008


Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn có nhận được thư mời tham dự cuộc thi nhiếp ảnh lần thứ 29 “Northern Counties International Salon of Photography” năm 2008 của Hiệp hội Nhiếp Ảnh Anh Quốc NCPF (Northern Counties Photographic Federation)

Ảnh dự thi sẽ bao gồm 5 thể loại:
- Monochrome Prints
- Colour Prints
- Open Projected Images (Dual Projection – both Slides & Electronic Images)
- Nature Slides
- Photo-Travel Slides

Thời hạn chót nộp ảnh dự thi là ngày 27 tháng 9 năm 2008

Muốn biết thêm chi tiết về thể lệ, điều kiện dự thi, và mẫu đơn, xin xem trang “International Exhibition” ở Website sau đây:
www.ncpf.org.uk

Lưu ý: - Xin dùng mẫu đơn khác nhau cho thể loại Print và Projected Images vì địa chỉ nhận ảnh dự thi khác nhau.

Rất mong anh chị em hội viên và học viên tích cực tham dự cuộc thi ảnh này và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp .


Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam
vùng Hoa Thịnh Đốn
Comments