Annual Exhibition, 2012


THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT: VNPS 2012

Thi ảnh nghệ thuật do Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức hầu khuyến khích các hội viên, học viên tham gia các buổi thực tập và săn ảnh của Hội.

ĐỀ TÀI:

Tự Do

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Tất cả các hội viên và học viên (xem chi tiết trong phần Thể Lệ) của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn ngoại trừ ban tổ chức (BTC) và Hội Đồng Giám Khảo.

THỂ LỆ:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG:

  1. Ảnh dự thi phải do chính tác giả chụp. Ảnh có thể chỉnh sửa bằng mọi kỹ thuật. Ảnh dự thi phải do học viên chụp trong niên khoá 2012 hoặc được học viên/hội viên chụp trong các buổi thực tập/ hoặc sáng tác hoặc các chuyến đi thực tập/sáng tác do Hội tổ chức. Ảnh dự thi phải gửi dưới hình thức được quy định trong phần "Cách Gửi Ảnh" của Thông Cáo này.
  2. Người dự thi chịu trách nhiệm bản quyền về tác phẩm. Bất kỳ những phần ghép thêm nào vào trong ảnh (nếu có) đều phải do chính tác giả tự chụp.
  3. Thông qua gửi ảnh tham gia cuộc thi, người dự thi cho phép BTC sử dụng hình ảnh dự thi với mục đích quảng bá truyền thông cho cuộc thi (in catalogue, trình chiếu công cộng, in ấn, báo chí…) trong các ấn phẩm. BTC và đơn vị bảo trợ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền khi sử dụng các tác phẩm dự thi.
  4. BTC được phép loại bất cứ ảnh dự thi nào trước, trong và sau cuộc thi nếu ảnh vi phạm thể lệ cuộc thi.
 2. THỂ LOẠI ẢNH:

  1. Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 4 ảnh (màu hoặc đen trắng)
  2. Ảnh dự thi phải gửi theo đúng hướng dẫn của BTC.
  3. Không đánh chữ ở trên ảnh.
 3. QUY CÁCH ẢNH:

  1. Ảnh được lưu dưới dạng JPEG
  2. Kích thước (pixel dimensions) 1024 *
  3. Dung lượng (file size) cho ảnh nộp tối đa 1 MB
 4. CÁCH GỬI ẢNH:

  1. Lên website www.vnps.net để ghi tên thi ảnh online. Ngoài hình ảnh và tên ảnh, mỗi tác giả cần cung cấp chi tiết cá nhân gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.
  2. Lệ phí dự thi ảnh: $5.00.
  3. Check có thể trả online hoặc trả cho VNPS bằng cách gửi về địa chỉ của chị thủ quỹ của Hội (8404 Woodford Ct-Vienna VA 22182 - USA).
   Trong phần Memo của chi phiếu, xin ghi rõ Lệ Phí Thi Ảnh VNPS 2012.
 5. GIẢI THƯỞNG:

  • Dành cho cả ảnh màu và đen trắng.
   • Một Giải President's Choice
   • Một Huy Chương Vàng cho giải Nhất
   • Hai Huy Chương Bạc cho giải Nhì
   • Ba Huy Chương Đồng cho giải Ba
   • 12 Giải Honorable Mention
   • 25 Giải Acceptance
 6. KẾT QUẢ:

  1. Khi nhận được thông báo qua email từ BTC, người trúng giải sẽ gửi đến BTC images cuả ảnh trúng giải với kích thước lớn đủ để có thể in ra ảnh (document size) 11X14.
  2. Những ảnh trúng giải sẽ được trưng bày và giải thưởng sẽ được phát tại ngày mãn khoá học năm 2012.
 7. BAN TỔ CHỨC

  • Hội Trưởng : Trưởng Ban
  • Tổng Thư Ký : Phó Ban.
  • Giảng Viên Trần Bài : Thơ Ký cuộc thi VNPS 2012
  • Webmaster Ly Vương: Kỹ Thuật 
  • Giảng Viên Đài Phạm: Kỹ Thuật
  • Giảng Viên Long Vương : Kỹ Thuật
 8. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

  1. Hội Trưởng Đỗ Lịnh Dzũng
  2. Phó Hội Trưởng Trần Thuỵ Định
  3. Giảng Viên Minh Tân
 9. THỜI GIAN NHẬN ẢNH:

  • Kể từ ngày 1 tháng 8 đến 17 giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2012.
 10. CHẤM ẢNH:

  • Ngày 30 tháng 9 năm 2012
 11. CÔNG BỐ KẾT QỦA:

  • 7 tháng 10 năm 2012
 12. TRIỂN LÃM VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG:

  • 28 tháng 10 năm 2012 (Ngày Mãn Khoá Học của năm 2012)