Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn


- Tulip -  
Photo by Minh Tan Thai, MPSA
Activities Galleries

 • 2014 VNPS: National Zoo Excursion (August 10, 2014) VNPS field trip to the National Zoo in Washington, DC
  Posted Sep 6, 2014, 11:28 AM by Dai Pham
 • 2014 VNPS: DC Walk (June 22, 2014) VNPS level 1 students' field trip to Georgetown (DC).
  Posted Aug 3, 2014, 8:39 PM by Dai Pham
 • 2014 VNPS: Air Force Classic Cycling Race (June 7, 2014) Field trip to the 2014 Air Force Classic Cycling Race for VNPS level 1 students to practice on their shooting and panning techniques.
  Posted Aug 3, 2014, 8:37 PM by Dai Pham
Showing posts 1 - 3 of 10. View more »

 

Các Sinh Hoạt Vừa Qua - Recent Activities

 • VNPS 2016 Hội Ngộ Tân Niên Anh Trương Lýhttps://picasaweb.google.com/105686951849399687026/HNTNVNPSFebruary162016Anh Bình Lêhttps://plus.google.com/photos/116655747854659140032/albums/6251782048228105217Anh Công Nguyễnhttps://picasaweb.google.com/100185833695878404436/VNPSHoiNgoTanNien2016_02 ...
  Posted Mar 7, 2016, 6:53 PM by Van Ho
 • Triển Lãm "Uống Nước Nhớ Nguồn" - 05/17/15 - Trung Tâm Willston Photos by anh Trương Lýhttps://plus.google.com/photos/105686951849399687026/albums/6150415101258357697?banner=pwaPhotos by anh Bình Lêhttps://plus.google.com/photos/116655747854659140032/albums/6150442096442204401Photos by ...
  Posted May 29, 2015, 10:14 AM by Van Ho
 • Hội Ngộ Tân Niên 2015 - Waterford at Fair Oaks - Sun 02/15/15 Hình ảnh phóng sự do anh Tuấn Huỳnh và anh Thanh Nguyễn thực hiện
  Posted Mar 26, 2015, 9:35 PM by Van Ho
Showing posts 1 - 3 of 85. View more »

Thông Cáo Lớp Học - Class Announcements

 • Photography Location
  Posted Jun 3, 2015, 7:26 PM by Van Ho
 • Chương Trình Các Lớp Học Mỗi Tuần
  Posted Mar 5, 2016, 10:54 AM by Van Ho
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Thông Cáo Sinh Hoạt - Activities Announcements

 • Lễ Mãn Khóa VNPS 2015
  Posted Nov 6, 2015, 4:55 AM by Van Ho
 •     
  Posted Jan 31, 2011, 9:17 PM by nampng NA
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »